با سلام
پنج عکس متوالی با فاصله ۵ ثانیه از یک فیلم دارم که بایستی
شیی متحرک در حد یک دود را شناسایی کنم . با استفاده از opencv و فیلتر های mog2 کار کردم ولی هنوز عالی نشده کسی تجربه ای داره خیلی ممنون میشم کمکم کنه