سلام یه سوال داشتم،
دیدید وقتی IDA تحلیل یه فایل تموم می‌کنه نسبت به اکثر دیگر دیس اسمبلرها اطلاعات بیشتری در اختیار میزاره؟
مثلاً فرض کنید یه مقدار دهی متغیر داریم، مثلاً binary ninja فقط میگه:
Mov eax, [unknown+10]
ولی تحلیل IDA اینطوری که میگه توی
[unknown+10]
چی هست، رشته باشه نشونش، عدد باشه هم همینطور.


سوالم اینکه با یه کتابخانه مثل capstone چطوری میشه مثل IDA فهمید چه مقداری داخل [unknown+10] هست؟