سلام به همه دوستان
آقا سوال من اینکه آیا راهی هست که با استفاده از پایتون بشه سایتی برای
انجام امور مالیاتی ساخت؟ که مستقیم به سامانه مالیاتی وصل باشه ؟