آخرین نسخهء نرم افزار شتاب دهندهء Zend Optimizer منتشر شد.
این نرم افزار تمامی مشکلات یافت شده در نسخهء پیشین، یعنی 2.5، رو رفع کرده...
امیدوارد دیگه مشکلی برای هاست ها ایجاد نشه...... :D :evil:

موفق باشید، امید