نسخهء دوم کاندید PHP5 منتشر شد.
برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی php یعنی www.php.net مراجعه کنید.
برا مشاهدهء تغییرات نیز به لینک زیر برید:
http://www.php.net/ChangeLog-5.php#5.0.0RC2

و برای پایین گذاری این برنامه از وب نیز به لینک زیر برید:
http://www.php.net/downloads.php#v5

موفق باشید، امید