سلام
وقتی میخواهم با enterprise managerیه دیتا بیس جدید بسازم این پیغام که در عکس هست رو میده البته داخل Query Analyseاین مشکل نیست و راحت ساخته میشه
لطفا را هنمایی کنید
ممنون