می خواستم بدونم چگونه بلافاصله بعد از قرار گرفتن مقدار در کلیبورد ان را به برنامه منتقل کنم؟