سلام
من با Agent کار کردم و تونستم اونو تو برنامم نمایش بدم و ازش بخوام که کارهایی رو انجام بده ولی نمی تونم پیغام های فارسی رو راست چینش کنم.
Parent,Align,BidiMode,Font اینا رو هم دستکاری کردم ولی جواب نداد.