خدمت اساتید عرض شود که می دونم جای این پست اینجا نیست، اما به بخش مقالات هم دسترسی نداشتم.

به هر حال یه مقاله خوبه از شورای عالی انفورماتیک در باره یونیکد:
http://www.shci.ir/Download/Unicode%20finalversion.pdf