من مشکلی با نصب Visual Studio 2008 Professional دارم و نیاز به این دو فایل دارم که مال نسخه ی Professional و نهایی ( نه بتا ) و نه حتی نسخه های دیگه مثل Team Suite باشه .
اگر کسی از دوستان نسخه ی نهایی Visual Studio 2008 Professional رو داره توی پوشه ای به اسم Setup این دو فایل موجود هستند . لطف کنه و برام این فایل ها رو بفرسته .
پیشاپیش از لطف سرشار شما دوستان ممنونم .