سلام

آیا در دات نت توانایی اینه یک بسته قابل ارسال در شبکه را به صورت دستی آمده کرد وجود دارد؟

یعنی آیا امکان اینکه 256 بیت اول هر پکیج قابل ارسال به صورت دستی مقدار دهی شود و نه از طریق کلاسهای برنامه وجود دارد؟

با تشکر