به نام خدا

با عرض معذرت من دقیقا نمی دونستم که این سئوال رو کجا باید مطرح کنم . قبلا از مدیر محترم این بخش اگه اشتباه کردم عذر خواهی میکنم .

می خواستم بدونم این ابزار ها چیه ؟

http://www.devexpress.com/Products/N...ools/Refactor/
http://www.devexpress.com/Downloads/...ETools/DXCore/
http://www.devexpress.com/Downloads/...ools/CodeRush/