در این مقاله شاهد تحلیل نحوه ی سرکشی گوگل به یک وب سایت جهت استخراج اطلاعاتی مانند صفحه ی درخواست شده توسط گوگل، تشخیص اینکه صفحه در کدام سرور گوگل ذخیره شده است به علاوه ی زمان دسترسی گوگل به آن صفحه خواهیم بود.
همچنین این اطلاعات با ارسال ایمیلی در اختیار مدیر وب سایت قرار خواهد گرفت.Download Link - Get An Email When Google Visits Your Website