تو این فروم گشتم کدی پیدا نکردم در مورد پشتیبانی و بازیابی کسی کدی داره که بدون کلاس کار کنه ؟