تلفن کنند ه اعلام حریق یکی از مهم ترین تجهیزات آتش نشانی است. که امروزه در بسیاری از ساختمان ها نصب می شود.

اگر شما قصد خرید انواع تلفن کننده اعلام حریق را دارید، می توانید وارد سایت فرشگاهی الو آهن شوید و اطلاعات لازم را کسب کنید.